Voorwoord


 

                                   

 

                              Welkom op onze website.

 

                           De doelstelling van deze website is om kennis te delen en te vergaren.

                           We hebben gekozen voor een eenvoudige website met korte duidelijke omschrijvingen.             

                           Deze site is geen webwinkel, dus geen van deze gewichten zijn te koop of te ruil.

                           Foto’s en gegevens van derden kunnen na overleg geplaatst worden onder vermelding 

                           van: collectie derden.

                           Heeft u vragen of heeft u gewichten te koop neem dan gerust contact met ons op.

                         

                           Tjark Dolfing / Han Stiphout

 

 

 

 Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel  van druk, microfilm, of fotocopy,

of op welke andere wijze zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze website